Hạt hút ẩm clay desiccant 2g vải đen

40

Gói hút ẩm clay desiccant 2g có thể hút được 0,36g hơi nước

Nhận báo giá sỉ