Hạt hút ẩm silica gel 1kg

35

Hạt hút ẩm silica gel 1kg trong môi trường cố định, chủ yếu là hút hơi nước

Nhận báo giá sỉ